Alingsås lasarett

Alingsås

Start > Vårdbyggnadspris > Alingsås lasarett

nominering

Alingsås Lasarett

Utifrån ett vinnande förslag i en arkitekttävling skapades en strukturell omvandling av hela Alingsås sjukhus som är väl framtidssäkrad. Ombyggnaden tar ett helhetsgrepp där hela huset, gammalt som nytt, är fångat i ett väl genomfört designarbete. Det befintliga och nyproducerade är i samklang vilket skapar ett modernt sjukhus med gott detaljarbete, något som genomsyrar hela byggnaden. Denna omsorg framträder också i genomförandet, framför allt hur logistiken togs om hand under ombyggnaden samtidigt som verksamheten pågick. Den märks också i den välkomnande entrén, vars genomsikt skapar en rymlig plats med tydligt stöd för orientering. Färgsättningen är ljus med väl hanterade ljusinsläpp.

Genom separerade flöden mellan personal, patienter och besökare är huset förberett för framtida utmaningar. Utformningen har också tagit hållbarhetsutmaningen på allvar och tänkt igenom underhållsfrågor för ett effektivt förvaltande. Ett lyckat möte mellan gamla och nya delar, mellan olika arbetssätt, för en hållbar framtid som ett mindre sjukhus.

Färdigställt: 2021

Storlek (m2 BTA): Nybyggnad 10 000 m2 / Ombyggnad 12 500 m2

Innehåll: Sjukhusets samtliga verksamheter

Beställare: Västra Götalandsregionen, Västfastigheter

Arkitekt: Sweco

Entreprenör: Skanska

Fotograf: Bert Leandersson

Fotograf: Bert Leandersson

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2023 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position