Hälsostaden byggnad 71

Ängelholm

Start > Vårdbyggnadspris > Hälsostaden

nominering

Hälsostaden Byggnad 71 i Ängelholm profilerar det lilla sjukhuset och är ett fint exempel på vård nära medborgarna. Den nya byggnaden är ett inspirerande tillskott till Ängelholms sjukhusområde med stadsmässiga och exteriöra kvaliteter. Byggnaden ingår i en väl gestaltad helhetsmiljö med nya funktioner, ny gångbro och gångstråk som kopplar samman och integrerar sjukhuset med staden. Här finns hälsofokus med promenadstigar och tillgång till omgivande natur och trädgårdsmiljö.

Trots enkla volymer med klassisk H-format fotavtryck, får nybyggnaden tydlig egen karaktär genom dess ljusa fasader med tegelinslag. Skalan har hanterats medvetet genom att bryta ned marknivåer och variera markbearbetningen. Bottenvåningen öppnar upp byggnaden med utåtriktade verksamheter. Den publika entrén för tankarna till nutida rekreationsmiljöer.

Byggnadens struktur och exteriör har utformats och förberetts för byggnation innan innehållet fastställts. Grundtanken har varit att kunna fylla byggnaden med olika innehåll som anpassas efter verksamheternas behov, både nu och för framtida brukare. Säker gestaltning samt väl integrerad och tillgänglig grön miljö bidrar ytterligare till att förverkliga målet med Hälsostaden.

Färdigställt Januari 2018

Nybyggnad 13.600 m2

Byggherre: Hälsostaden Ängelholm AB

Arkitekt: White Arkitekter

Fotograf: Henrik Rosenqvist
Fotograf: Henrik Rosenqvist
Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2023 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position