Trädgårdarna Vård och omsorgsboende

Örebro

Start > Vårdbyggnadspris > Trädgårdarna

nominering

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är en karaktärsfullt gestaltad byggnad som invändigt präglas av vackra naturmaterial med trä som genomgående material.

Interiört möter öppna gemensamma ytor med välstuderade rumssamband och gränslösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum. De boende ges därmed möjlighet att promenera runt utan återvändsgränder och fritt röra sig mellan avdelningar och allmänna ytor, ut på gårdar, eller till den gemensamma vinterträdgården. Byggnaden är utformad med generösa ljusförhållanden i de öppna, gemensamma köken som är placerade mot gårdarna och de ljusa, enkelsidiga korridorerna. Den gemensamma entrén för besökare, boende, personal, gods och även avlidna ger en möjlighet att få ta del av händelser och rörelse. Tillgängliga och genomtänkta innergårdar med olika gestaltade mark- och planteringszoner uppmuntrar till aktivitet. Byggnaden ger bra förutsättningar för såväl avskildhet som sociala möten.

Utformningen är väl förankrad i goda exempel och tillgänglig forskning och har resulterat i en miljö som tar hänsyn till alla sinnen och stödjer det friska.

Färdigställt Februari 2017

Nybyggnad 9.000 m2

Byggherre: Örebro kommun

Arkitekt: Marge Arkitekter

Fotograf: Johan Fowelin

Fotograf: Johan Fowelin

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2023 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position