Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar
Start > Medlemskap

Du som är verksam som vårdgivare, forskare, student, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är välkomen att ansöka om medlemskap.

Vi vänder oss till alla som har intresse av att vara med och utveckla vårdmiljön, stödja en utökad utbildning och forskning inom ämnet ’vård och teknik’ på våra högskolor. Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen efter intresseanmälan. Medlemsavgiften går till största delen till finansiering av en professur på Chalmers tekniska högskola och avgiften är beroende på organisationsstorlek för de olika kategorierna. Medlemsavgift bestäms vid årsmötet varje år.

Nedan ser du en sammanställning av nuvarande medlemmar.

Medlemmar
Regioner/landsting

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland-Härjedalen
Region Jönköpings Län
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm, Locum AB
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro Län, Länsgården Fastigheter AB
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter

Kommuner

Göteborgs stad Lokalförvaltningen
Håbo Kommun

Privata företag

ABAKO arkitektkontor AB
Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
Arkitema AB
Axel Health AB
C.F. Moller Sv AB
Carlstedt Arkitekter AB
Cedervall Arkitekter AB
Comentum AB
dRofus AB
Envac Scandinavia Aktiebolag
Fagerhults Belysning Sverige AB
FOJAB Arkitekter AB
Forbo Flooring
Hellgren Consulting AB
Hälsostaden Ängelholm AB
KLARA Arkitektbyrå AB
Liljewall Arkitekter AB
LINK arkitektur AB
NCC Sverige AB
Norconsult AB
Ramböll Sverige AB
Sehhall Fastigheter AB
Skanska Sverige AB
SWECO Sverige AB
Tengbomgruppen
Tyréns AB
White Arkitekter AB

Universitet och högskolor

Inst. för vårdvetenskap och hälsa inom Sahlgrenska akademin
Göteborgs Universitet

Enskilda medlemmar

10 enskilda medlemmar

Avgifter sedan 2016
Region/Landsting

< 100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000–300 000 invånare 24 000 kr
300 000-400 000 invånare 30 000 kr
400 000-500 000 invånare 36 000 kr
500 000-600 000 invånare 42 000 kr
600 000-700 000 invånare 48 000 kr
> 800 000 invånare 54 000 kr

Kommun

<50 000 invånare 6 000 kr
50 000-100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000-300 000 invånare 24 000 kr
> 300 000 invånare 30 000 kr

Högskola/Universitet

5 000 kr/skola
5 000 kr/institution

Privata företag

< 5 anställda 6 000 kr
5–20 anställda 12 000 kr
20–100 anställda 18 000 kr
> 100 anställda 24 000 kr

Privata vårdgivare

18 000 kr

Enskilda medlemmar

330 kr

Hedersmedlemmar

Martin Bergdahl – Professor emeritus, Föreningens initiativtagare
Peter Fröst – Professor emeritus, Föreståndare för Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers 2007-2019
Göran Hultén – Arkitekt, Teknisk doktor, Föreningens initiativtagare.
Lennart Ring – Arkitekt, Ordförande 1998-2011
Sven Thiberg (1932-2015) – Professor emeritus, Föreningens initiativtagare och förste ordförande 1994-1996
Åke Wiklund (1940-2016) – Professor emeritus, Konstnärlig Professor i Vårdbyggnad vid Chalmers 1998-2007

Medlemsansökan
Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position