Om Forum

Välkommen till Forum Vårdbyggnads Förening
Start > Om Forum

FORUM VÅRDBYGGNAD

.. är en förening som

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.
Om forum vårdbyggnad

Våra medlemmar är regioner, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.

Jubileumsskrifter
Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap.

Kontakt

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Mattias Lundkvist

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Västfastigheter, V. Göt.reg.

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Monica Stafsudd

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Region Uppsala

Anna Haara

Styrelseledamot

Chef Utveckling projekt
Locum AB, Region Sthlm

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Morgan Andersson

Styrelseledamot

Utv.ledare FoU fastigh.
Gbg Stad stadsfast.förvaltn.

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Jens Axelsson

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
LINK Arkitektur AB

Lena Kåhre

Styrelseledamot

Fastighetschef
Region Västernorrland

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Lena Kåhre

Styrelseledamot

Fastighetschef
Region Västernorrland

Morgan Andersson

Styrelseledamot

Utv.ledare FoU fastigh.
Gbg Stad stadsfast.förvaltn.

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
LINK Arkitektur AB

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Mattias Lundkvist

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Västfastigheter, V. Göt.reg.

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Anna Haara

Styrelseledamot

Chef Utveckling projekt
Locum AB, Region Sthlm

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Jens Axelsson

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Monica Stafsudd

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Region Uppsala

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Anna Haara

Styrelseledamot

Chef Utveckling projekt
Locum AB, Region Sthlm

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
LINK Arkitektur AB

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Jens Axelsson

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Mattias Lundkvist

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Västfastigheter, V. Göt.reg.

Morgan Andersson

Styrelseledamot

Utv.ledare FoU fastigh.
Gbg Stad stadsfast.förvaltn.

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Lena Kåhre

Styrelseledamot

Fastighetschef
Region Västernorrland

Monica Stafsudd

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Region Uppsala

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Anna Haara

Styrelseledamot

Chef Utveckling projekt
Locum AB, Region Sthlm

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
LINK Arkitektur AB

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Jens Axelsson

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Lena Kåhre

Styrelseledamot

Fastighetschef
Region Västernorrland

Mattias Lundkvist

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Västfastigheter, V. Göt.reg.

Monica Stafsudd

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
Region Uppsala

Morgan Andersson

Styrelseledamot

Utv.ledare FoU fastigh.
Gbg Stad stadsfast.förvaltn.

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Årsmöteshandlingar

För att ta del av Forum Vårdbyggnads årsmöteshandlingar, vänligen ange namn och mailadress nedan.
Du kommer kort därefter få ett mail med lösenordet till rutan ’Årsmöteshandlingar’ nedan.

 

Årsmöteshandlingar

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position