Integritetspolicy för besökare

Start > Om webbplatsen > Integritetspolicy för besökare

Här kan du läsa om hur Forum Vårdbyggnad behandlar dina personuppgifter och hur du kan begära att få ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Forum Vårdbyggnad är en förening som vänder sig till alla som har intresse av att vara med och utveckla vårdmiljön, stödja en utökad utbildning och forskning inom ämnet ’vård och teknik’ på våra högskolor.
Forum Vårdbyggnad ..

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.

Forum Vårdbyggnad är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med Forums ansvarsområden, konferenser, utbildningar etc. Forum Vårdbyggnad är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas på denna webbplats.

Nyhetsbrev

På Forums webbplats och vid t.ex anmälan till konferenser, utbildningar etc. kan du registrera dig för Forums nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Forum Vårdbyggnad ska kunna administrera och skicka nyhetsbrev som t.ex. kan innehålla information om Forums kurser, konferenser eller utbildningar. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig tas dina personuppgifter bort. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrev eller e-postmeddelandet.

Forum Vårdbyggnad kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Forum använder vid t.ex. olika utbildningar, konferenser där Forum anser det vara nödvändigt för att kunna genomföra densamma. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag eller juridisk process.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Forum Vårdbyggnad behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, tar du kontakt med Forum Vårdbyggnad.

Vill du inte längre ta emot Forum Vårdbyggnads nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Om kakor

Forum Vårdbyggnads webbplats använder kakor (cookies). Läs mer om kakor.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Forum Vårdbyggnad hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.