Årsmöte

26 maj, 2019
Start > Nyheter > Årsmöte

Den 21 maj hölls Forum Vårdbyggnads årsmöte i god ton! De fyra styrelsemedlemmar som avgick vid årsmötet blev avtackade med blommor av ordförande Marie Larsson för sina fina insatser i styrelsen. Fem nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen som nu består av 11 medlemmar samt konsulent Morgan Andersson.

Kassör Jan-Åke Lindroth redovisade 2018 års ekonomi, som gick med ett underskott på cirka 10 000 kr. Även budget för 2019 visar ett underskott. Dessa består av satsningar som styrelsen beslutat om, bland annat vårdbyggnadspriset samt utveckling av hemsidan. Ett dåligt resultat på Vårkonferensen 2018 bidrog också till det negativa resultatet. Föreningen är dock vid god kassa och där finns pengar som kan täcka upp det negativa resultatet. Årsmötet hade inga synpunkter på resultat eller budget utan menade att det är bättre att pengarna används och kommer medlemmarna till godo genom insatser och forskning, än att Forum sparar i sina lador.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Avgående styrelsemedlemmar:
– Anna Montgomery, arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig för vårdmiljöer SWECO, Stockholm
– Christina Edlund, Verksamhetsutvecklare, Region Skåne, Malmö
– Helena Renström, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad
– Niclas Malmeling, arkitekt SAR/MSA, projektledare Älvstranden Utveckling AB, Göteborg”

Årsmötesprotokoll

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position