Årsmöte 2024

apr 18, 2024

Start > Nyheter > Årsmöte 2024

Den 10 april hölls Forum Vårdbyggnads årsmöte i god ton! Styrelsen som består av 13 medlemmar är oförändrad kommande år.

Ordförande Marie Larsson redogjorde för verksamhetsberättelsen, kassör Mattias Lundkvist redovisade 2023 års ekonomi och Anna Parenmark gick igenom den nya verksamhetsplanen för de kommande åren, 2024-2025. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023 samt antog verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Mötet avslutades med att Marie Larsson tackade Hans Sandqvist för hans insatts som ordförande för årsmötet och önskade honom lycka till med den stundande pensioneringen.

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position