Forum Vårdbyggnad samfinansierar förstudie

feb 17, 2021

Start > Nyheter > Forum Vårdbyggnad samfinansierar förstudie

Forum Vårdbyggnad samfinansierar en förstudie för Nära Vård tillsammans med PTS och Fastighetsrådet.

[ Bild: Angereds Närsjukhus arkitekt Sweco ]

CVA kommer på uppdrag av PTS  ta fram ett konceptprogram för primärvårdslokaler och i samband med detta görs en nationell förstudie på uppdrag av Fastighetsrådet. En viktig utgångspunkt är en ökad betydelse av primärvården och att detta kommer påverka de krav och förutsättningar som vårdverksamheten kommer att ha på sina lokaler i framtiden. Även en bred tolkning och förståelse för vad Nära vårdreformen kommer att innebära beaktas i detta arbete. Olika regioner har olika förutsättningar varför denna reform, eller denna avsikt, kommer att få olika resultat och effekter i olika regioner. Förstudien adresserar hur de 21 regionerna planerar för utveckling av primärvården i samband med Nära vård och vilka lokalkonsekvenser de har identifierat, planerat för eller i det fall de inte utvecklad någon sådan analys. Syftet är att dels ge ingångsdata till arbetet med ett konceptprogram och att ge en nationell överblick som stöd för beslutsfattande och kunskapsutveckling.

– ”Vi ser att  detta är en stor fråga hos våra medlemmar och är glada att vi kan bidra till att förtydliga hur reformen Nära vård kan påverka vårdens lokaler”, säger Marie Larsson ordförande i Forum Vårdbyggnad.

Mer information om förstudien kommer att finnas på CVA:s hemsida.

 

CVA’s hemsida
Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position