Stipendier

Vi stödjer intresserade att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Start > Stipendier

Forum Vårdbyggnad vill stimulera och stödja personer som är intresserade av att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet ’Fysisk miljö för vård och omsorg’. Det kan handla om att göra en litteraturstudie inom ett FoU-område, en förstudie avseende metod och upplägg, eller att få tid för att skriva en fullständig ansökan till ett forskningsprojekt.

För fullständig finansiering för ett helt forskningsprojekt, hänvisas till andra finansiärer.

 

Statuter för stimulansstipendierna

Forums Stimulansstipendium omfattar ett årligt belopp – 100 000 kr årligen – som styrelsen disponerar för utdelning i form av stipendier.

Stipendierna utdelas till personer som ..

 • avser bedriva FoU-arbete inom ämnesområdet fysisk miljö för vård och omsorg
 • vill fördjupa sin kompetens via studiebesök eller konferensdeltagande
 • som vill sprida kunskap om intressanta projekt inom ..
  • byggnader och rum för vård och omsorg
  • en vård och omsorg i ständig förändring
  • lokalförsörjningsprocessen

Forums stimulansstipendium avser medel för ..

 

 • förberedelser/förstudier inför större FoU-ansökan
 • resestipendium för studiebesök i samband med FoU projekt eller för deltagande på konferens med presentation av forskningsresultat
 • rapport för spridning av forskningsresultat och utvecklingsprojekt
 • den sökande ska redovisa resultatet av stipendiet till Forums styrelse i form av abstract, rapport och/eller presentation på någon av Forums konferenser enligt överenskommelse med styrelsen.

Så här söker du stimulansstipendie

Har du en idé till ett projekt som faller inom ramen för våra stimulansstipendier bör du, för att få närmare upplysningar, i första hand vända till Forums kansli. Ansökan och bedömning sker löpande under året, registrera din anmälan nedan.

 

Stipendiater 2013 – 2023

2023

 • Ann Hegerup, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Lisa Goldkuhl, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2022

 • Elke Miedema, Arkitektur/Chalmers, Göteborg
 • Madeleine Liljegren / Kateryna Fursa, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Sepideh Olausson, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Lisa Björnsson Skogsström, Östra sjh/CVA, Göteborg

2021

 • Lisa Sahlin Torp, Östersunds sjh/Uppsala Universitet
 • Ulrika Mårtensson, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2020

 • Cristiana Caira, CVA/Chalmers, Göteborg

2019

 • Sepideh Olausson, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2018

 • Marie Berg, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Madeleine Liljegren, Sahlgrenska Akademin
 • Kajsa Nolbeck, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2017

 • Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Sepideh Olausson, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Hanna Morichetto, Arkitektur/Chalmers, Göteborg
 • Cecilia Pettersson, Arkitektur/Chalmers, Göteborg
 • Franz James / Sepideh Olausson, HDK / Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2016

 • Susanna Nordin, Högskolan Dalarna
 • Jeanette Lindahl, Linnéuniversitetet, Växjö
 • Elin Pettersson / Lisa Wångdahl, Göteborgs Stad

2015

 • Helene Berglund, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Anna Gyborg, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Sepideh Olausson/Anne Britt Torkildsby, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

2014

 • Franz James, HDK, Göteborg
 • Jonas E Andersson, KTH, Stockholm
 • Magnus Rönn / Jonas E Andersson, KTH, Stockholm
Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position