Södervärn

Malmö

Start > Vårdbyggnadspris > Södervärn

nominering

Södervärns Vårdcentral

Primärvård mitt i stan, där en äldre byggnad som från början hyst ett sjukhuskök och därefter ett postkontor omsorgsfullt utvecklats till vårdcentral. Entrén faller väl in i stadsmiljön, med stål och glas som markerar och bjuder in. Satsningen samverkar med det intilliggande sjukhuset, såväl med öppettider som med specialiseringar och jourverksamhet. Detta möjliggörs genom lösningar som innebär att arbetsplatser är tillgängliga för verksamhetens arbetsflöden och inte blir låsta av personbundna kopplingar. Även integritetsfrågor har hanterats i den noggranna planeringen av arbetsmiljön som möjliggör både avskildhet och kontaktskapande.

Resultatet är ett högt nyttjande genom aktivitetsbaserade arbetsplatser, där omsorg om detaljer har varit i fokus. En god detaljeringsgrad finns också i såväl väntrummets utformning som arbetsplatsernas funktion och lokalisering. Detta är en satsning på primärvården. En schysst arbetsplats i cirkulära lokaler.

Färdigställt: 2016

Storlek (m2 BTA): Ombyggnad 3 560 m2

Innehåll: Vårdcentral

Beställare: Region Skåne, Regionfastigheter

Arkitekt: Danewids ingenjörsbyrå, Sweco (inredning), Tengboms (landskap)

Entreprenör: PEAB

Fotograf: Henrik Larsson

Fotograf: Henrik Larsson

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position