höstkonferens 2020

Den 18 november, webbinarium

Start > Konferens > Höstkonferens 2020

Sammanfattning

Ordförande Marie Larsson inledde webinariet med att berätta om Forum Vårdbyggnads verksamhet och om Vårdbyggnadspriset som kommer att delas ut 2021. Marie tackade sedan Morgan Andersson för hans insatser som Forums konsulent sedan 2014 och önskade den nya konsulenten Sofia Hjort välkommen.

Regeringens utredare Göran Stiernstedt gav sedan en initierad och heltäckande redovisning av det nationella läget inom utvecklingen av mer tillgängliga former för nära vård i Sverige, samt av sin egen utredning Styrning för mer jämlik vård.

Sedan gavs två exempel på intressanta samverkansformer, en från Norrtälje och en från Strömsund, Jämtland. Peter Graf från vårdbolaget Tiohundra berättade först om Norrtäljemodellen där Region Stockholm har ett nära samarbete med kommunen inom sjukvård och kommunal omsorg. Ett samarbete som visat sig framgångsrikt i Corona-krisen.
Maria Strängby från Strömsunds Kommun visade sedan hur man arbetar i Frostviken med vårdkedjan i det dagliga arbetet. Kommunen, primärvården och länssjukvården samarbetar effektivt och nära med vårdtagaren i centrum – kommun och landsting bedriver här närvård i gemensam regi sedan 2004.

Webinariet avslutades med en paneldiskussion där de medverkande fick svara på många frågor. Marie Larsson tackade alla medverkande och avslutade med en inbjudan till nästa års konferenser – den 26-27 maj i Göteborg och den 17-18 november i Malmö.

 

PROGRAM

Inspelning

Missade du Forum Vårdbyggnads höstkonferensen 2020?
Uppge din mailadress, så får du en länk skickad till dig.

 

Material

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position