vårkonferens 2020

Den 13 – 14 maj i Stockholm

Start > Konferens > Vårkonferens 2020

Sammanfattning

På grund av rådande omständigheter med spridningen av Covid-19 valdes konferensen i Stockholm att ställas in.

13 maj | Forum Vårdbyggnad höll sitt årsmöte via videokonferens och arrangerade i anslutning till det föreläsningar från Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA.

Föreläsningen startade efter årsmötet med att Cristiana Caira, arkitekt på White i Göteborg tillika konstnärlig professor på CVA, hälsade alla deltagare välkomna och presenterade programmet. Därefter visade studenterna Regina Carlén och Georg Klint två spännande projekt som de gjort inom ramen för Healthcare Studio på Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Projekten handlade om nya sjukhusbyggnader i Lund.

Sist redogjorde Göran Lindahl, docent och föreståndare för CVA, tillsammans med Johanna Eriksson, arkitekt på Sweco i Malmö tillika forskare på CVA, för post-pandemi, nära vård och framtida utmaningar inom byggande för vård- och omsorg. Vi fick inblick i olika strategier inom Sverige samt en utblick kring hur andra länder arbetar med frågan.

Årsmötet och föreläsningarna lockade ca 30 personer.

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Material

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position