vårkonferens 2022

Den 11-12 maj, Göteborg

Start > Konferens > Vårkonferens 2022

Sammanfattning

Forums Vårdbyggnads vårkonferens 11-12 maj var ett samarbete med Centrum för Vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers.

Dag 1

Första dagen möttes vid, ca 180 personer, på Scandic Crown med tema lokaleffektivitet och lokaler för psykiatri. Det blev en kunskapsintensiv dag där bland annat olika angreppssätt för att utnyttja vårdens lokaler mer effektivt beskrevs och väckte mycket engagemang. Vi fick även inblickar i hur de splitt nya vårdbyggnaderna för psykiatri i Skövde och Borås utformats. Dagen fortsatte sedan med presentationer av färdigställda projekt från två av våra stipendiater.

Då Forum Vårdbyggnad är en medlemsorganisation avslutades dagen med ett årsmöte. Hans Sandqvist, Västra Götalandsregionen valdes till mötets ordförande och ledde oss genom årsmötet. Föreningen gjorde, trots att vårkonferensen 2021 inte kunde genomföras fysiskt, ett gott ekonomiskt resultat. Tre nya medlemmar i styrelsen valdes in (se ”Om Forum”) och tre som valt att avsluta sitt engagemang tackades av.

Dag 2

Vi höll nu till på Chalmers i arrangemang av CVA. Temat var Nära vård och dagen delades in i mindre ämnesområden, t.ex forskning, initiativ och internationella utblickar. Varje ämnesområde avslutades med paneldebatter. Några av studenterna från höstens mastersprogram Healthcare studio och Residential Healthcare visade sina fantastiska studentarbeten, bland annat Nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg.

Sammanfattning

Vårkonferensen präglades av en iver att äntligen få mötas och utbyta erfarenheter och vi är så glada att se att intresset för konferenserna är ogrumlat. För att vi ska kunna fortsätta arrangera angelägna konferenser vill vi gärna ha er feedback och era förslag. Vi hoppas därför att du svarade på vår utvärderingen som skickades ut efter genomförd konferens. Om inte, ta gärna kontakt med oss på Forum.

Nästa gång vi möts är på Höstkonferensen den 16-17 november i Stockholm – varmt välkomna då!

dokument

Material

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position