vinnare 2013

Juryns motiveringar till vinnare av vårdbyggnadspriset

Start > Vårdbyggnadspriset > Vinnare 2013

Brinkåsen, Vänersborg

Verksamhet med uppgift att vårda och behandla patienter med allvarlig psykisk sjukdom. Anläggningen har drygt 80 vårdplatser och består av 14 sammanlänkade byggnadskroppar till en cirkulär form runt en parkanläggning. Byggnaderna utgör det yttre skalet och inga staket omger anläggningen.

Inom rättspsykiatrin är ett av de övergripande målen att så många patienter som möjligt till slut ska kunna fungera ute i samhället. Anläggningens koncept har vuxit fram med detta mål som utgångspunkt. Gestaltningsarbetet har utgått från idén att försöka förena en säker funktion, en läkande miljö och en tilltalande gestalt med tekniskt väl fungerande byggnader.
Verksamhetens idéer och målsättningar avspeglas tydligt i anläggningens utformning. Säkerheten är inbyggd utan synliga murar, staket och taggtråd. Trots att anläggningen inrymmer 84 vårdplatser har den en småskalighet. Natur, grönska, utemiljöer bidrar till en god vårdmiljö och rehabiliteringsmöjligheter.

Det arkitektoniska konceptet är osedvanligt tydligt och radikalt på olika nivåer. Byggnaderna bildar en cirkelformad anläggning som utgör säkerhetsgräns mot omgivningen. Varje patient har tillgång till ett rum med utsikt utåt och varje avdelning disponerar ett ständigt tillgängligt uterum – ett atrium. Korridorer har i största möjliga utsträckning undvikits.
Brinkåsen utgör en ytterst genomtänkt och välgestaltad helhet inom en vårdsektor vilken ofta är förhållandevis okänd för gemene man. Den påtvingade avskildheten från övriga samhället har vänts till sin fördel och bidragit till att skapa en inåtvänd, mot centrifugalpunkten, riktad miljö likt olika tiders bästa klosteranläggningar. Arkitekturen är på ett intressant sätt både återhållen och fantasifull, särskilt i sin detaljering. Till en stark helhetsverkan bidrar även inredning och konst på ett förtjänstfullt sätt.

Färdigställt: 2011

Storlek (m2 BTA): Nybyggnad 18 600 m2

Innehåll: För rättspsykiatri och allmänpsykiatri

Verksamhet: NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Arkitekt: Sjögren arkitekter AB

Byggherre: Västfastigheter

Fotograf: Åke E:son Lindman

Fotograf: Åke E:son Lindman

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position