Kungsparkens vård- och omsorgsboende

Kumla

nominering

Kungsparkens vård- och omsorgsboende
** Vinnare Rum för omvårdnad **

Den nominerade har spännande situationsplan, planlösningar, fantastisk inlevelse och höga ambitioner från beställare, arkitekt och verksamhet. Platsen kräver en pregnant byggnad och det har den fått, med vackra material som samtalar med intilliggande skofabrik; teglets murade mönster och dekor hämtar inspiration från tillverkade tofflor i fabriken.

Samma mönster tas upp i interiörens detaljer med stor omsorg och konsekvens. En fullt ut bearbetad insida syns ända in i utformningen av nischerna till de privata entrédörrarna med den nedhängande stiliserade ”virkningen”. Dolda vattenledningar och infällda eluttag vittnar om stor omsorg. Låsfunktionerna med osynliga sökarsystem, som skapar integritet och säkerhet, är föredömligt löst. Lägenheterna är funktionella med utblickar och smart toalettdörrslösning, hög tillgänglighet och läkemedelssäkerhet. Bemanning och smittorisker har hanterats genom att två enheter går att koppla ihop respektive isolera.

I Kungsparken är det nära till gemenskap, enskildhet och möjlighet att vistas utomhus. Ett boende som är genomtänkt från den första detaljen till den sista lösningen – från klarhet till klarhet!

Färdigställt: 2023 (etapp 1)

Storlek (m2 BTA): 11 700

Innehåll: 126 vård- och omsorgslägenheter fördelat på 14 avdelningar, samlingssal, storkök, personalutrymmen och gemensamma gårdar

Beställare: Länsgården Fastigheter AB

Arkitekt: Marge Arkitekter / SP Landskapsarkitektbyrå AB

Entreprenör: OBK Sverige AB

Fotograf: Johan Fowelin

Fotograf: Johan Fowelin

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position