Nya Infektion SÄS

Borås

nominering

Nya Infektion SÄS

Den nominerade är en, från övriga sjukhuset avskild, paviljongbyggnad för infektionskliniken med tydlig geometrisk utformning och placering. Tillsammans med den befintliga byggnaden skapar tillbyggnaden en väl integrerad korsform. Gavlarna som består av ett enda stort fönsterparti bidrar till att dra ner tempot på anläggningen. De balanserar kontrasten mot de upplösta långsidorna med utvändiga entréer till varje vårdrum.  

Generösa fönsterpartier i korridorändar vända mot naturen är resultatet av genomtänkta dagsljusvärden och fungerar som osökta sittplatser. Det finns även plats på utsidan för alla patienter för att kunna slå sig ner och möta närstående. Sjukhuset har en värdig miljö, med en central trappa i ljusgården som bjuder in till rörelse, bryter upp kärnan och skapar överblickbarhet. Planlösningen är utmärkt med sina korta korridorer. Centralt i trapphuset finns möjlighet till utblickar i åt alla håll i den korsformade byggnaden – stiligt genomfört, även om det har kostat yta. Konst och arkitektur samspelar poetiskt samt stödjer orientering och rumslighet. Entréerna är fiffigt utformade och suterränglösningen har använts skickligt för att smidigt ta sig in till andra våningen med både bår och rullstol.  

I Nya Infektion SÄS har ett väl grundat planeringsarbete med hög delaktighet, som inkluderade provrum och flera studiebesök resulterat i en välfungerande och tät verksamhet, liksom beställare som är stolta över sin byggnad. Engagerade och tydliga team styr nu i sitt eget hus och det med effektivare arbetsmetoder. En föredömlig modell för vård med höga krav på isolering.

Färdigställt: April 2020, nybyggnation

Storlek (m2 BTA): 7 815 (Ombyggnation 2 940 / Nybyggnation 4 815)

Innehåll: Infektion, vårdavdelning och mottagning, sprututbyte, administrativa lokaler, vårdhygien

Beställare: Västfastigheter

Arkitekt: Abako Arkitektkontor / WSP Landskap

Entreprenör: PEAB

Fotograf: Bert Leandersson

Fotograf: Bert Leandersson

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position