vinnare 2019

Juryns motiveringar till vinnare av vårdbyggnadspriset

Vinnare i kategori nybyggnad/större ombyggnad

Hälsostaden Byggnad 71

Hälsostaden Byggnad 71 i Ängelholm är ett fint exempel på hur en sjukhusbyggnad vävs samman med resten av staden och därmed kommer alla medborgare till gagn. Den nya byggnaden ingår i en väl gestaltad helhetsmiljö och är ett vackert tillskott till Ängelholms sjukhusområde med stora urbana och exteriöra kvaliteter. Satsningen på tillgängliga och generösa natur- och trädgårdsmiljöer tillför projektet en tydlig folkhälsoprofil. Den generella strukturen svarar lyhört upp mot verksamheternas förändrade behov över tid.

Beställare: Hälsostaden Ängelholm AB

Arkitekt: White Arkitekter

Landskapsarkitekt: White Arkitekter

Vinnare i kategori mindre ombyggnad/litet projekt

Trädgårdarna Vård och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är ett karaktärsfullt gestaltat projekt, väl förankrat i goda exempel och aktuell forskning. Projektet präglas av stor sinnlighet och en genomgående ambition om att främja de boendes välmående. Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.

Beställare: Örebro kommun

Arkitekt: Marge Arkitekter

Landskapsarkitekt: Land arkitektur

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position